phương thức vận chuyển và giao nhận

Hàng được giao tới địa chỉ của Khách Hàng cung cấp. Thời gian giao hàng theo thỏa thuận của hai bên.

Sau khi nhận hàng, Khách hàng kiểm tra tình trạng thực tế của sản phẩm nếu. Nếu sản phẩm có vấn đề gì phải báo ngay cho Cửa Hàng đề giải quyết.

Quá 1 ngày kể từ khi nhận hàng, nếu khách hàng không thong báo hoặc có bằng chứng (chụp hình sản phẩm) xác nhận hư hỏng, chúng tôi sẽ không nhận đổi trả hàng hoặc bồi thường.

Phí chuyển hàng sẽ chia thành khu vực nội thành và ngoại thành:

Ngoại thành:

Giá trị sản phẩm

CH Hỗ trợ số tiền

<= 1.000.000 đồng

20.000 – 30.000 đồng

1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng

40.000 – 50.000 đồng

>2.000.000 đồng

60.000 – 100.000 đồng